Menu Close

कथै कथा (बालकथा संग्रह)

  • भुँडीपुराण प्रकाशनको “कथै कथा” श्रीहरि शर्माद्वारा रचिएको एक बालकथासंग्रह हो।
  • कथै कथा पुस्तक विभिन्न बालमैत्री कथाहरुको सँगालो हो।
  • यो पुस्तक स-साना बालबालिकाका लागी निकै उपयोगी छ।