Menu Close

आधारभूत स्कुल एटलस

मूल्य रु. ३००/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “आधारभूत स्कुल एटलस” बाबुराम ज्ञवालीद्वारा तयार पारिएको एक पाठ्यसामग्री हो।यो पुस्तक विद्यालयका बालबालिकाहरूका साथसाथै कलेजका विद्यार्थीहरू एवम् भौगोलिक र जनसाङ्खिकीय जानकारीमा रूची राख्ने पाठकहरूका लागि ठूलो सहयोगी सावित हुने हामीले विश्वास राखेका छौँ।यो पुस्तक भौगोलिक र जनसाङ्खिकीय तथ्यहरू र अन्य जानकारी प्रस्तुत गर्ने एक पूरक…

Basic School Atlas

Price: Rs.300/- Bhundipuran Publication’s “Basic School Atlas” provides information the necessary information about weather, climate, transportation, tourists, airports, seaports, national and international boundary, major cities and many other useful information.The atlas can be a very useful material for national as well as international travelers.The atlas has been especially designed for…

स्कुल एटलस

मूल्य रु. ४३०/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “स्कुल एटलस” बाबुराम ज्ञवालीद्वारा तयार पारिएको एक पाठ्यसामग्री हो।यो पुस्तक विद्यालयका बालबालिकाहरूका साथसाथै कलेजका विद्यार्थीहरू एवम् भौगोलिक र जनसाङ्खिकीय जानकारीमा रूची राख्ने पाठकहरूका लागि ठूलो सहयोगी सावित हुने हामीले विश्वास राखेका छौँ।यो पुस्तक भौगोलिक र जनसाङ्खिकीय तथ्यहरू र अन्य जानकारी प्रस्तुत गर्ने एक पूरक सामग्री…

School Atlas

Price: Rs. 430/- Bhundipuran Publication’s “School Atlas” provides information the necessary information about weather, climate, transportation, tourists, airports, seaports, national and international boundary, major cities and many other useful information.The atlas can be a very useful material for national as well as international travelers.The atlas has been especially designed for…

शैक्षिक नेपाली व्याकरण (आधारभूत तह)

मूल्य रु. २५०/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “शैक्षिक नेपाली व्याकरण (आधारभूत तह)” निम्न माध्यमिक तह पुस्तक कक्षा ६,७ र ८ को पाठ्यपुस्तकलाई आधार मानी तयार पारिएको छ।यस पुस्तकलाई मूलत: दुई अध्यायमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो अध्यायले भाषा र व्याकरण र दोस्रो अध्यायले वर्णविन्यास, चिह्न परिचय र शब्दज्ञानलाई समेटेको छ।यस पुस्तकका विशेषताहरू:-नवीनतम वर्ण…

Easy English (Book 5)

Price: Rs. 120/- Bhundipuran Publication’s “Easy English (Book 5)” has been designed to cater the needs of Nepalese students in primary level as optional English being based on the curriculum prescribed by the CDC Nepal.We have recouncil the modern approaches of English Language Teaching Language skills; listening, speaking, reading and…

Primary English (Grade 1)

Price: Rs. 100/- Bhundipuran Publication’s “Primary English (Grade 1)” belongs to the Primary English course book series which has been primarily written for the children of government school.It follows the Primary English Language Curriculum developed by the Curriculum Development Centre, Ministry of Education, Nepal.This book contains activities which are simple…

Primary English (Grade 2)

Price: Rs. 110/- Bhundipuran Publication’s “Primary English (Grade 2)” belongs to the Primary English course book series which has been primarily written for the children of government school.It follows the Primary English Language Curriculum developed by the Curriculum Development Centre, Ministry of Education, Nepal.This book contains activities which are simple…

Enjoy English (Grade 2)

Price: Rs. 100/- Bhundipuran Publication’s “Enjoy English (Grade 2)” is a part of a comprehensive three-level course for the beginners, primary and lower-secondary students of Nepal designed to help students acquire all the essential language skills of communication in English.Enjoy English approaches the four skills of listening, speaking, reading and writing…

Enjoy English (Grade 1)

Price: Rs. 90/- Bhundipuran Publication’s “Enjoy English (Grade 1)” is a part of a comprehensive three-level course for the beginners, primary and lower-secondary students of Nepal designed to help students acquire all the essential language skills of communication in English.Enjoy English approaches the four skills of listening, speaking, reading and writing…