Menu Close

Tag: optional nepali

ऐच्छिक नेपाली (कक्षा १२)

मूल्य रु. २६१/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “ऐच्छिक नेपाली (कक्षा १२)” डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, डा. गणेशराज अधिकारी, गणेशप्रसाद भट्टराई, देवीप्रसाद घिमिरे र वासुदेव ढुङ्गेलद्वारा तयार पारिएको पाठ्यसामग्री हो।१२ कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीका रुची, क्षमता, जिज्ञासा र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी, अनुभवी शिक्षक मित्रहरू तथा जिज्ञासु विद्यार्थीहरूको हार्दिक अनुरोधलाई हृदयत: स्वीकार गरेर यो पाठ्यसामग्री तयार…

ऐच्छिक नेपाली: कक्षा ११

मूल्य रु.३०९/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “ऐच्छिक नेपाली: कक्षा ११” कक्षा ११ का विद्यार्थीहरूका लागी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा स्वीकृत नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित पुस्तक हो।यस पुस्तकभित्र कक्षा-११ का विद्यार्थीहरूले पढ्नुपर्ने कविता, कथा, नाटक, उपन्यास र निबन्धसम्बन्धी सिद्धान्त तथा पाठ्यसामग्री एवं भाषाको स्वरूप र साहित्य-परिचयलगायतका सम्पूर्ण सामग्री समाविष्ट छन्, तिनको सरल, स्पष्ट र स्तरीय…