Menu Close

शिक्षाको वित्तीय शास्त्र (एम.एड. तेस्रो सेमेस्टर)

मूल्य रु. २००/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “शिक्षाको वित्तीय शास्त्र” त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा निर्धारित शिक्षाशास्त्र संकायको M.Ed. तेस्रो सेमेस्टरको पाठ्यक्रममा पूर्ण रूपमा आधारित सरल ढङ्गले सम्पूर्ण सामग्री समेटी तयार पारिएको पाठ्यसामग्री हो।नमुना प्रश्नसमेत समावेश गरिएकाले प्रस्तुत पुस्तकबाट विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई सहयोग पुग्ने नै छ।पाठ्यक्रमले प्रत्यक्ष रूपमा उल्लेख नगरेका कतिपय पाठ्यसामग्रीलाई बक्समा समेत प्रस्तुत…

शैक्षिक योजना तथा व्यवस्थापनको वर्तमान प्रवृत्ति (Recent Trends in Educational Planning & Management)

मूल्य रु. २५०/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “शैक्षिक योजना तथा व्यवस्थापनको वर्तमान प्रवृत्ति” त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा निर्धारित शिक्षाशास्त्र सङ्कायको M.Ed. द्वितीय सेमेस्टरको परिमार्जित पाठ्यक्रममा पूर्ण रूपमा आधारित सरल ढङ्गले सम्पूर्ण सामग्री समेटी तयार गरिएको पाठ्यपुस्तक हो।यो पुस्तकलाई नेपाली भाषामा लेख्ने प्रयास गरिएको छ तर पनि कतिपय भनाइ, परिभाषाहरूलाई जबर्जस्ती नेपाली रूपान्तरण गर्दा अर्थको…

शैक्षिक व्यवस्थापन र नेतृत्वका सिद्धान्तहरू (Theories of Educational Management and Leadership)

मूल्य रु. २९०/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “शैक्षिक व्यवस्थापन र नेतृत्वका सिद्धान्तहरू” त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा निर्धारित शिक्षाशास्त्र सङ्कायको एम.एड. प्रथम सेमेस्टर (Ed PM 516)को पाठ्यक्रममा पूर्ण रूपमा आधारित सरल ढङ्गले सम्पूर्ण सामग्री समेटी तयार गरिएको पाठ्यसामग्री हो।नमुना प्रश्नसमेत समावेश गरिएकाले प्रस्तुत पुस्तकबाट विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई सहयोग पुग्नेछ।

Sociolingusitics

Price: Rs. 160/- Bhundipuran Publication’s “Sociolingustics” is based on the new course designed to fulfill the needs of the course based on the same name of Tribhuvan University.This book explains the sociolinguistics topics in a simple language and makes references to the sociolinguistic issues of Nepal.The examples are also given…

योजना र व्यवस्थापनमा अनुगमन, मुल्याङ्कन र अनुसन्धान (Monitoring, Evaluation & Research in Planning & Management)

मूल्य रु. २९०/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “योजना र व्यवस्थापनमा अनुगमन, मुल्याङ्कन र अनुसन्धान” M.Ed. चतुर्थ सेमेस्टरको परिमार्जित पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तक हो।यस पाठ्यपुस्तकबाट यस विषयको सामग्रीको अभावलाई थोरै भए पनि समाधान गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने ठानिएको छ।यो पुस्तक एम.एड. तहको नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार तयार पारिएकाले सो तहका विद्यार्थीलाई सहयोग पुग्ने नै छ, यसका…

परिवर्तनका निम्ति शैक्षिक योजना (Planning Education for Change)

मूल्य रु. २९०/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “परिवर्तनका निम्ति शैक्षिक योजना” M.Ed. प्रथम सेमेस्टरको परिमार्जित पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तक हो।यस पाठ्यपुस्तकबाट यस विषयको सामग्रीको अभावलाई थोरै भए पनि समाधान गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने ठानिएको छ।यो पुस्तक एम.एड. तहको नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार तयार पारिएकाले सो तहका विद्यार्थीलाई सहयोग पुग्ने नै छ, यसका साथै १ बर्षे…

Rings and Modules

Price: Rs. 300/- Bhundipuran Publication’s “Rings and Modules” has been prepared mainly for M.Ed. Course Modern Algebra.It can also be used as a reference material for M.Sc. and M.A. courses.This book has been written in a simple style, which helps students to understand the subject.Proofs of theorems are given in…

शिक्षण अभ्यास पुस्तिका (सिद्धान्त र प्रयोग)

मूल्य रु. १९०/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “शिक्षण अभ्यास पुस्तिका (सिद्धान्त र प्रयोग)” शिक्षा विषय लिएर अध्ययन गर्ने १०+२ (दश जोड दुई) का विद्यार्थी, तीन वर्षे वि.एड., एक वर्षे बि.एड., शिक्षाशास्त्र स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीका साथै शिक्षक तालिमका प्रशिक्षार्थीहरूलाई समेत उपयोगी हुनेछ।प्रस्तुत पुस्तकमा शिक्षण अभ्याससम्बन्धी नियमहरू, पाठयोजनाको परिचय, सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण नमुना…