Menu Close

कार्यसञ्चयिका/पोर्टफोलियो (कक्षा १-३)

मूल्य रु. १८०/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “कार्यसञ्चयिका/पोर्टफोलियो (कक्षा १-३)” योगेन्द्र चापागाईंद्वारा तयार पारिएको शैक्षिक सामग्री हो ।यस पुस्तकमा विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्नुको मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीको सिकाइ सुधार गर्नु भएकाले मूल्याङ्कनलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापकै अभिन्न अङ्गका रूपमा विकास तथा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको स्पष्ट पारिएको छ । त्यसमा मूल्याङ्कनका सम्भाव्य विधि, प्रक्रिया, तरिका तथा…

विद्यालय तह (कक्षा ४-१२)को विद्यार्थी सिकाइ र मूल्याङ्कन (आन्तरिक र बाह्य)

मूल्य रु. २२०/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “विद्यालय तह (कक्षा ४-१२) विद्यार्थी सिकाइ मूल्याङ्कन (आन्तरिक र बाह्य) गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र खगेन्द्र धमलाद्वारा तयार पारिएको शैक्षिक सामग्री हो ।यसमा आन्तरिक मूल्याङ्कनको क्रममा मूल्याङ्कन प्रामाणिक र विषयगत अभिलेखलाई उपयोग गरी अन्तिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने गरी तहगत र विषयगत रूपमा आधारहरू विभिन्न दस्ताबेजमा तोकिएका छन् जसले…

कार्यसञ्चयिका/पोर्टफोलियो (कक्षा ३)

मूल्य रु. १५०/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “कार्यसञ्चयिका/पोर्टफोलियो” खगेन्द्र धमला र गणेश तिमिल्सिनाद्वारा तयार पारिएको शैक्षिक सामग्री हो ।यस पुस्तकमा विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्नुको मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीको सिकाइ सुधार गर्नु भएकाले मूल्याङ्कनलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापकै अभिन्न अङ्गका रूपमा विकास तथा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको स्पष्ट पारिएको छ । त्यसमा मूल्याङ्कनका सम्भाव्य विधि, प्रक्रिया,…

कार्यसञ्चयिका/पोर्टफोलियो (कक्षा २)

मूल्य रु. १५०/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “कार्यसञ्चयिका/पोर्टफोलियो” खगेन्द्र धमला र गणेश तिमिल्सिनाद्वारा तयार पारिएको शैक्षिक सामग्री हो ।यस पुस्तकमा विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्नुको मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीको सिकाइ सुधार गर्नु भएकाले मूल्याङ्कनलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापकै अभिन्न अङ्गका रूपमा विकास तथा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको स्पष्ट पारिएको छ । त्यसमा मूल्याङ्कनका सम्भाव्य विधि, प्रक्रिया,…

कार्यसञ्चयिका/पोर्टफोलियो (कक्षा १)

मूल्य रु. १५०/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “कार्यसञ्चयिका/पोर्टफोलियो” खगेन्द्र धमला र गणेश तिमिल्सिनाद्वारा तयार पारिएको शैक्षिक सामग्री हो ।यस पुस्तकमा विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्नुको मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीको सिकाइ सुधार गर्नु भएकाले मूल्याङ्कनलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापकै अभिन्न अङ्गका रूपमा विकास तथा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको स्पष्ट पारिएको छ । त्यसमा मूल्याङ्कनका सम्भाव्य विधि, प्रक्रिया,…