Menu Close

पूर्व प्राथमिक कक्षा अभ्यास पुस्तक

मूल्य रु. ४८०/- अक्षर र अक्षर चिन्न सिकिरहेका साना बालबालिकाका लागि भुन्डिपुराण प्रकाशनको “पूर्व प्राथमिक कक्षा अभ्यास पुस्तक” प्रकाशित गरिएको छ।यो पुस्तक साना बच्चाहरूलाई नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा अक्षर, अंक र गणितका आधारभूत कुराहरू सिकाउने उद्देश्यले डिजाइन गरिएको हो।

All In One

Price: Rs. 250/- “All In One” is a book published by Bhundipuran Publication which aims to provide pre-primary education to students.It includes Nepali alphabets, English alphabets and numbers as well so that children have an easy time. understanding to contentThe book includes color pictures alongside the letters so that children…

रमाइलो नेपाली क (नर्सरी)

मूल्य रु. १५०/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “रमाइलो नेपाली क (नर्सरी)” कक्षा नर्सरीका विद्यार्थीहरूको लागी तयार पारिएको पुस्तक हो।यो पुस्तक सरकारी पाठ्यक्रमलाई पनि विचार गरेर तयार पारिएको छ।यसमा पाठभित्रको विषयवस्तु बालबालिकाको तह, रुचि र मनोविज्ञानमा आधारित होओस भन्ने कुरा सोचिएको छ।अभ्यासका सामग्रीहरू भाषिक सीपका चार तह ‘सुनाइ, बोलाइ, पढाई र लेखाइ’ को…

Enjoy English (Primer B)

Price: Rs. 90/- Bhundipuran Publication’s “Enjoy English (Primer B) has been designed as a part of Enjoy English series which consists of comprehensive three level course for the beginners, primary and lower secondary students of Nepal.The book has been designed to help students acquire all the essential language skills of communication in…

उपयोगी वर्णमाला

मूल्य रु. २०/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “उपयोगी वर्णमाला” स-साना बालबालिकाका लागी अति उपयोगी पुस्तक हो।यो पुस्तक साना बालबालिकालाई अक्षर सिकाउनका लागी अतिउपयुक्त छ।

रमाइलो वर्णमाला

मूल्य रु. ८०/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “रमाइलो वर्णमाला” स-साना बालबालिकाका लागी अति उपयोगी पुस्तक हो।यो पुस्तक साना बालबालिकालाई अक्षर सिकाउनका लागी अतिउपयुक्त छ।