Menu Close

समाजशास्त्र (कक्षा ११)

मूल्य रु. २६१/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “समाजशास्त्र (कक्षा ११) केदार सत्यालद्वारा तयार पारिएको कक्षा ११ को पाठ्यसामग्री हो।प्रस्तुत पुस्तक नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ को माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम संरचना बमोजिम कक्षा ११ को समाजशास्त्र (Sociology, Soc.211) विषयको पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यसामग्री हो।पुस्तकका सबै…

Computer Science (Grade XI)

Price: Rs. 375/- Bhundipuran Publication’s “Computer Science (Grade XI)” has been prepared by Daya Sagar Baral, Diwakar Baral and Niranjan Sapkota.This book is based on the new syllabus by Curriculum Development Center (2076).This book is completely written to cover the syllabus of NEB and comprises the latest changes made in…

Principles of Accounting (Grade XI)

Price: Rs. 569/- Bhundipuran Publication’s “Principles of Accounting (Grade XI) has been prepared by Dasharatha Shrestha, Diwash Shakya, Kashi Nath Khanal, Keshav Prasad Dangal and Mahesh Kumar Shrestha as a textbook for Grade XI students.This book has been designed based on the new curriculum formulated by Curriculum Development Center (CDC).This…

Optional English (Grade XI)

Price: Rs. 498/- Bhundipuran Publication’s “Optional English (Grade XI)” is a textbook prepared by Gopal Bhattarai and Rebat Kumar Dhakal.This book is based on the new syllabus approved by Curriculum Development Center (CDC) from 2076.This book contains authentic texts taken from different genres as suggested by CDC.While most of the…

व्यावसायिक अध्ययन: कक्षा ११

मूल्य रु. ३००/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “व्यावसायिक अध्ययन” कक्षा ११ का विद्यार्थीहरूका लागी तयार पारिएको पुस्तक हो।यो पुस्तक नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रमअन्तर्गत कक्षा-११ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि नयाँ पाठ्यक्रमअनुरूप तयार पारिएको छ।आर्थिक विकास र व्यवसायको विकासका बीच खाडल पूरा गरेर आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिनका लागि व्यवसायको सैद्धान्तिक…

ऐच्छिक नेपाली: कक्षा ११

मूल्य रु.३०९/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “ऐच्छिक नेपाली: कक्षा ११” कक्षा ११ का विद्यार्थीहरूका लागी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा स्वीकृत नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित पुस्तक हो।यस पुस्तकभित्र कक्षा-११ का विद्यार्थीहरूले पढ्नुपर्ने कविता, कथा, नाटक, उपन्यास र निबन्धसम्बन्धी सिद्धान्त तथा पाठ्यसामग्री एवं भाषाको स्वरूप र साहित्य-परिचयलगायतका सम्पूर्ण सामग्री समाविष्ट छन्, तिनको सरल, स्पष्ट र स्तरीय…

Hotel Management: Grade XI

Price: Rs.261/- Bhundipuran Publication’s “Hotel Management for Grade-XI” has been prepared for students of Grade XI according to the new syllabus (2076) designed by Curriculum Development Centre (CDC).In addition to being one of the most relevant text books with current information catering to the syllabus requirement of the course of…

स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा: कक्षा ११

मूल्य रु. २५२/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा: कक्षा ११” कक्षा ११ का विद्यार्थीहरूका लागी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा जारी नयाँ पाठ्यक्रम (२०७६) मा आधारित रहेर तयार पारिएको छ।यस पुस्तकले कक्षा ११ मा स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा विषयलाई विशिष्टीकरण विषयका रुपमा लिई अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूमा देखापरेक्को उपयुक्त पाठ्यपुस्तकको अभावलाई पूरा…

जनसंख्या अध्ययन (कक्षा ११)

मूल्य रु. ३०५/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “जनसंख्या अध्ययन” पुस्तक कक्षा ११ का विद्यार्थीहरुका लागी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा स्वीकृत नयाँ पाठ्यक्रम (२०७६) मा आधारित रहेर तयार पारिएको छ।यस पुस्तकलाई पाठका सम्पूर्ण पक्ष समेट्ने उद्देश्यका साथ सरल भाषामा प्रस्तुत गरिएको छ।