Menu Close

Tag: class

स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा: कक्षा ११

मूल्य रु. २५२/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा: कक्षा ११” कक्षा ११ का विद्यार्थीहरूका लागी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा जारी नयाँ पाठ्यक्रम (२०७६) मा आधारित रहेर तयार पारिएको छ।यस पुस्तकले कक्षा ११ मा स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा विषयलाई विशिष्टीकरण विषयका रुपमा लिई अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूमा देखापरेक्को उपयुक्त पाठ्यपुस्तकको अभावलाई पूरा…