Menu Close

Tag: स्नातक

अनिवार्य नेपाली (शास्त्री प्रथम वर्ष)

मूल्य रु. ४९०/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “अनिवार्य नेपाली” नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले २०७७ सालबाट लागू गरेको शास्त्री तहको प्रथम वर्षको अनिवार्य नेपालीको परिमार्जित पाठ्यक्रमका आधारमा तयार पारिएको पाठ्यपुस्तक हो।यस पाठ्यपुस्तकमा सैद्धान्तिक र प्रायोगिक पक्षलाई समन्वय गर्ने प्रयास गरिएको छ।यस पुस्तकमा प्रस्तुत हुने विषय तथा अभ्यासलाई सकेसम्म सरल भाषामा स्तरीय बनाउन खोजिएको छ।भाषातत्त्व…

Sanitary Engineering

Price: Rs. 490/- Bhundipuran Publication’s “Sanitary Engineering” has been designed to meet the requirements of the course with the same name in Bachelor’s Degree in Engineering in all universities in Nepal.The main focus of this book is to acquaint readers with wastewater engineering theory and design principles.This book will help the students…

Water Supply Engineering (Environmental Engineering – I)

Price: Rs. 490/- Bhundipuran Publication’s “Water Supply Engineering” has been designed to meet the requirements of the course with the same name in Bachelor’s Degree in Civil Engineering in all universities in Nepal.The main focus of this book is to acquaint readers with water supply engineering theory and design principles.This book covers…

Fundamentals of Microwave Engineering (B.E. Fourth Year, Part II in Electronics and Communication Engineering)

Price: Rs. 300/- Bhundipuran Publication’s “Fundamentals of Microwave Engineering” has been designed for students of both undergraduate and postgraduate courses.This book is intended primarily to provide the understanding of the fundamentals of microwave theory and application, design and analysis practices, and measurement techniques in a single volume.This book is intended…

पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन (Curriculum and Evaluation): बि.एड. तेस्रो वर्ष

मूल्य रु. ४५०/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन” त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा निर्धारित शिक्षाशास्त्र संकायको चार वर्षे B.Ed. को तेस्रो वर्ष र एक वर्षे B.Ed. को पाठ्यक्रममा पूर्ण रूपमा आधारित सरल ढंगले सम्पूर्ण सामग्री समेटी तयार पारिएको पाठ्यपुस्तक हो।पुराना नमुना प्रश्नहरूसमेत समावेश गरिएकाले प्रस्तुत पुस्तकबाट विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई सहयोग पुग्ने नै छ।पाठ्यक्रमले…

गुणस्तरीय जीवन (Quality of Life): बि.एड. प्रथम वर्ष

मूल्य रु. ३००/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “गुणस्तरीय जीवन” विशेष गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकाय अन्तर्गत छात वर्षे बी.एड. कार्यक्रमअन्तर्गत जनसङ्ख्या शिक्षा मूल विषय अन्तर्गत बी.एड. प्रथम वर्षको गुणस्तरीय जीवन (पप.एड. ४१७) को पाठ्यक्रमको आधारमा तयार पारिएको छ।प्रस्तुत पुस्तकमा गुणस्तरीय जीवनसँग सम्बन्धित अवधारणा, यसको मापनका तरिकाहरू, यसलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, जनसाङ्ख्यिकीय तत्त्व…

अर्थशास्त्र शिक्षणविधि (Method of Teaching Economics): बि.एड. दोस्रो वर्ष

मूल्य रु. १७०/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “अर्थशास्त्र शिक्षणविधि” त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा निर्धारित तथा परिमार्जित शिक्षाशास्त्र संकायको बि.एड. द्वितीय वर्ष (३९१) को पाठ्यक्रमअनुसार तयार पारिएको पाठ्यपुस्तक हो।प्रस्तुत पुस्तकमा अर्थशास्त्र परिचय, अर्थशास्त्र शिक्षा, विद्यालय पाठ्यक्रम अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्रको पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधि तथा प्रविधिहरू, शिक्षण सामग्री, अर्थशास्त्रको शिक्षक, अर्थशास्त्र शिक्षणमा मूल्याङ्कन, सूक्ष्म शिक्षण तथा समूह शिक्षा,…

शैक्षिक व्यवस्थापन (Educational Management): बि.एड. दोस्रो वर्ष

मूल्य रु. २९०/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “शैक्षिक व्यवस्थापन” त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा निर्धारित शिक्षाशास्त्र संकायको दोस्रो वर्ष मेजर कोर्स (Ed.PM 423) र माइनर कोर्स (Ed.PM 429) को पाठ्यक्रममा पूर्ण रूपमा आधारित सरल ढंगले सम्पूर्ण सामग्री समेटी तयार गरिएको पाठ्यसामग्री हो।पुराना नमुना प्रश्नहरूसमेत समावेश गरिएकाले प्रस्तुत पुस्तकबाट विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई सहयोग पुग्ने नै छ।पाठ्यक्रमले…

शैक्षिक योजनाको आधार (Fundamentals of Educational Planning): बि.एड. दोस्रो वर्ष

मूल्य रु. २९०/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “शैक्षिक योजनाको आधार” त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा निर्धारित शिक्षाशास्त्र संकायको दोस्रो वर्ष मेजर कोर्स (Ed.PM 422) र माइनर कोर्स (Ed.PM 428) को पाठ्यक्रममा पूर्ण रूपमा आधारित सरल ढंगले सम्पूर्ण सामग्री समेटी तयार गरिएको पाठ्यसामग्री हो।पुराना नमुना प्रश्नहरूसमेत समावेश गरिएकाले प्रस्तुत पुस्तकबाट विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई सहयोग पुग्ने नै…