Menu Close

राजनीतिक चिन्तन (Political Thought): बि.एड./बि.ए. प्रथम वर्ष

मूल्य रु. १८०/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “राजनीतिक चिन्तन” त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकाय चार वर्षे बि.एड. (४१६) र एक बि.एड. तथा मानविकी तथा सामाजिक संकाय राजनीतिक विषयको स्नातक चारवर्षे तहका लागि उपयोगी हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ।यस राजनीतिक चिन्तन पुस्तकहरू कमी भएकोले सरल र सहज भावमा पाठ्यक्रम अनुसार तयार गरिएको पुस्तकको अभाव…

नेपालको जनसङ्ख्या (Population of Nepal)

मूल्य रु. २९०/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “नेपालको जनसङ्ख्या” त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत तीन बर्षे बी.ए. कार्यक्रमअन्तर्गत बी.ए. तेस्रो बर्षको (पी.एस. ३१४) को पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरिएको पाठ्यवस्तुहरूको आधारमा तयार पारिएको छ।यसको अतिरिक्त यो पुस्तक बी.एड., एम.ए., एम.एड. मा जनसङ्ख्या विषय अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरू र नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित र राजपत्रअनंकितका विभिन्न सेवा र समूहको…

सुबोध अनिवार्य नेपाली (स्नातक तह)

मूल्य रु. ४९०/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “सुबोध अनिवार्य नेपाली” स्नातक तहका बिद्यार्थीहरुका लागी तयार पारिएको पाठ्यपुस्तक हो।यो पुस्तक त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षास्नातक (बि.एड.) र मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र स्नातक (बि.ए.) प्रथम वर्ष तथा द्वितीय वर्षका लागी निर्धारित एकीकृत पाठ्यक्रम अनुसार तयार पारिएको छ।