Menu Close

अनिवार्य नेपाली (शास्त्री प्रथम वर्ष)

मूल्य रु. ४९०/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “अनिवार्य नेपाली” नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले २०७७ सालबाट लागू गरेको शास्त्री तहको प्रथम वर्षको अनिवार्य नेपालीको परिमार्जित पाठ्यक्रमका आधारमा तयार पारिएको पाठ्यपुस्तक हो।यस पाठ्यपुस्तकमा सैद्धान्तिक र प्रायोगिक पक्षलाई समन्वय गर्ने प्रयास गरिएको छ।यस पुस्तकमा प्रस्तुत हुने विषय तथा अभ्यासलाई सकेसम्म सरल भाषामा स्तरीय बनाउन खोजिएको छ।भाषातत्त्व…

पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन (Curriculum and Evaluation): बि.एड. तेस्रो वर्ष

मूल्य रु. ४५०/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन” त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा निर्धारित शिक्षाशास्त्र संकायको चार वर्षे B.Ed. को तेस्रो वर्ष र एक वर्षे B.Ed. को पाठ्यक्रममा पूर्ण रूपमा आधारित सरल ढंगले सम्पूर्ण सामग्री समेटी तयार पारिएको पाठ्यपुस्तक हो।पुराना नमुना प्रश्नहरूसमेत समावेश गरिएकाले प्रस्तुत पुस्तकबाट विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई सहयोग पुग्ने नै छ।पाठ्यक्रमले…

गुणस्तरीय जीवन (Quality of Life): बि.एड. प्रथम वर्ष

मूल्य रु. ३००/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “गुणस्तरीय जीवन” विशेष गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकाय अन्तर्गत छात वर्षे बी.एड. कार्यक्रमअन्तर्गत जनसङ्ख्या शिक्षा मूल विषय अन्तर्गत बी.एड. प्रथम वर्षको गुणस्तरीय जीवन (पप.एड. ४१७) को पाठ्यक्रमको आधारमा तयार पारिएको छ।प्रस्तुत पुस्तकमा गुणस्तरीय जीवनसँग सम्बन्धित अवधारणा, यसको मापनका तरिकाहरू, यसलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, जनसाङ्ख्यिकीय तत्त्व…

शैक्षिक व्यवस्थापन (Educational Management): बि.एड. दोस्रो वर्ष

मूल्य रु. २९०/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “शैक्षिक व्यवस्थापन” त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा निर्धारित शिक्षाशास्त्र संकायको दोस्रो वर्ष मेजर कोर्स (Ed.PM 423) र माइनर कोर्स (Ed.PM 429) को पाठ्यक्रममा पूर्ण रूपमा आधारित सरल ढंगले सम्पूर्ण सामग्री समेटी तयार गरिएको पाठ्यसामग्री हो।पुराना नमुना प्रश्नहरूसमेत समावेश गरिएकाले प्रस्तुत पुस्तकबाट विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई सहयोग पुग्ने नै छ।पाठ्यक्रमले…

शैक्षिक योजनाको आधार (Fundamentals of Educational Planning): बि.एड. दोस्रो वर्ष

मूल्य रु. २९०/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “शैक्षिक योजनाको आधार” त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा निर्धारित शिक्षाशास्त्र संकायको दोस्रो वर्ष मेजर कोर्स (Ed.PM 422) र माइनर कोर्स (Ed.PM 428) को पाठ्यक्रममा पूर्ण रूपमा आधारित सरल ढंगले सम्पूर्ण सामग्री समेटी तयार गरिएको पाठ्यसामग्री हो।पुराना नमुना प्रश्नहरूसमेत समावेश गरिएकाले प्रस्तुत पुस्तकबाट विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई सहयोग पुग्ने नै…

बुढ्यौली जनसङ्ख्याको मूलभूत अवधारणा (Fundamentals of Ageing): बि.एड. चौथो वर्ष

मूल्य रु. २००/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “बुढ्यौली जनसङ्ख्याको मूलभूत अवधारणा” त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकाय चार वर्षे बि.एड. कार्यक्रमअन्तर्गत बि.एड. चौथो वर्षको जनसङ्ख्या शिक्षा (पप-एड-४४८) र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको चारवर्षीय बि.एड. कार्यक्रमअन्तर्गत पाँचौँ सेमेस्टर (पप-एड-३५४) को पाठ्यांशका आधारमा तयार पारिएको छ।विषयवस्तुको गहनता, पर्याप्तता, स्तरीयता र सरलताजस्ता पक्षहरूलाई विचार गरी सकेसम्म पाठ्यपुस्तकलाई बढी व्यवहारिक…

राजनीतिक विश्लेषण (Political Analysis): बि.एड. प्रथम वर्ष

मूल्य रु. १५०/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “राजनीतिक विश्लेषण” त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकाय चार वर्षे बि.एड. (४१६) र एक बि.एड. का लागि उपयोगी हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ।यस राजनीतिक विश्लेषण पुस्तकहरू कमी भएकोले सरल र सहज भावमा पाठ्यक्रम अनुसार तयार गरिएको पुस्तकको अभाव भएको महसुश भयो।यो विषय अध्ययन अध्यापन गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी…

राजनीतिक चिन्तन (Political Thought): बि.एड./बि.ए. प्रथम वर्ष

मूल्य रु. १८०/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “राजनीतिक चिन्तन” त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकाय चार वर्षे बि.एड. (४१६) र एक बि.एड. तथा मानविकी तथा सामाजिक संकाय राजनीतिक विषयको स्नातक चारवर्षे तहका लागि उपयोगी हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ।यस राजनीतिक चिन्तन पुस्तकहरू कमी भएकोले सरल र सहज भावमा पाठ्यक्रम अनुसार तयार गरिएको पुस्तकको अभाव…