Menu Close

Advanced Optional Mathematics Practice Book for SEE (Grade 10)

Price: Rs. 495/- Bhundipuran Prakashan’s “Advanced Optional Mathematics Practice Book for SEE (Grade 10)” has been prepared strictly based on the new syllabus 2076, specification Grid as prescribed and implemented in ‘Optional Mathematics’ by Government of Nepal, Curriculum Development Centre, Sanothimi, Bhaktapur.This practice book also encompasses thoughts and concepts of…

Advanced Mathematics Practice Book (Grade 9)

मूल्य रु. ५५०/- Bhundipuran Publication’s “Advanced Mathematics Practice Book (Grade 9)” has been prepared strictly based on the new syllabus and specification grid as prescribed and implemented by Government of Nepal, Curriculum Development Centre, Sanothimi, Bhaktapur.This practice book also encompasses thoughts and concepts of Mathematics Education, specialization of questions and…

Galaxy-II Handwriting

Price: Rs.376/- Bhundipuran Publication’s “Galaxy-II Handwriting Book” is a book prepared by Nirajan Rokaya.This is a practical workbook designed to help students work on handwriting in English.Students will learn how to correctly write all upper-case and lower-case letters, and how to form words so that they are clear and neat.

स्कुल एटलस

मूल्य रु. ४३०/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “स्कुल एटलस” बाबुराम ज्ञवालीद्वारा तयार पारिएको एक पाठ्यसामग्री हो।यो पुस्तक विद्यालयका बालबालिकाहरूका साथसाथै कलेजका विद्यार्थीहरू एवम् भौगोलिक र जनसाङ्खिकीय जानकारीमा रूची राख्ने पाठकहरूका लागि ठूलो सहयोगी सावित हुने हामीले विश्वास राखेका छौँ।यो पुस्तक भौगोलिक र जनसाङ्खिकीय तथ्यहरू र अन्य जानकारी प्रस्तुत गर्ने एक पूरक सामग्री…

School Atlas

Price: Rs. 430/- Bhundipuran Publication’s “School Atlas” provides information the necessary information about weather, climate, transportation, tourists, airports, seaports, national and international boundary, major cities and many other useful information.The atlas can be a very useful material for national as well as international travelers.The atlas has been especially designed for…

शैक्षिक नेपाली व्याकरण (माध्यमिक तह)

मूल्य रु. ३५०/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “शैक्षिक नेपाली व्याकरण (माध्यमिक तह)” माध्यमिक तह पुस्तक कक्षा ९ र १० को पाठ्यक्रमलाई आधार मानी तयार पारिएको छ।यस पुस्तकलाई मूलत: दुई अध्यायमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो अध्यायले भाषा र व्याकरण र दोस्रो अध्यायले वर्णविन्यास, चिह्न परिचय र शब्दज्ञानलाई समेटेको छ।यस पुस्तकका विशेषताहरू:-विषयवस्तुको सरल र…

प्रवेशिका व्याकरण (कक्षा ९)

मूल्य रु. ४५०/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “प्रवेशिका व्याकरण (कक्षा ९)” प्रा. डा. दयाराम श्रेष्ठ, डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, गणेशप्रसाद भट्टराई, टिकाराम शर्मा र धर्म पोखरेलद्वारा तयार पारिएको पाठ्यपुस्तक हो।यस पुस्तकमा प्रत्येक पाठको सुरुमा ‘पाठगत शैक्षणिक उद्देश्य’ दिइएको छ। यस सामग्रीबाट शिक्षकलाई सम्बन्धित पाठको शिक्षण गर्दा थाहा पाउनुपर्ने विषयको सीमासम्बन्धी दिशाबोध हुने छ…