Menu Close

SMART SEE सामाजिक अध्ययन म्यानुअल तथा अभ्यास पुस्तक (कक्षा १०)

मूल्य रु. ५५०/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “SMART SEE सामाजिक अध्ययन म्यानुअल तथा अभ्यास पुस्तक (कक्षा १०)” सुशान्त शर्माद्वारा तयार पारिएको अभ्यास पुस्तक हो ।यो पुस्तक कक्षा १० मा सामाजिक विषय अध्ययन गरिरहनु भएका र SEE दिने परीक्षार्थीहरूका लागि एउटा अत्यावश्यक, महत्त्वपूर्ण, ज्ञानमूलक र परीक्षाका लागि सम्पूर्ण सामग्री समेटिएको एक प्रभावकारी र…

SMART BLE सामाजिक अध्ययन म्यानुअल तथा अभ्यास पुस्तक (कक्षा ८)

मूल्य रु. ३५०/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “SMART BLE सामाजिक अध्ययन म्यानुअल तथा अभ्यास पुस्तक (कक्षा ८)” सुशान्त शर्माद्वारा तयार पारिएको अभ्यास पुस्तक हो ।यो पुस्तक कक्षा ८ मा सामाजिक विषय अध्ययन गरिरहनु भएका र आठ दिने परीक्षार्थीहरूका लागि एउटा अत्यावश्यक, महत्त्वपूर्ण, ज्ञानमूलक र परीक्षाका लागि सम्पूर्ण सामग्री समेटिएको एक प्रभावकारी र…

शब्दालय अभ्यास व्याकरण (माध्यमिक तह)

मूल्य रु. ४३०/- भुँडीपुराण प्रकाशनको “शब्दालय अभ्यास व्याकरण (माध्यमिक तह)” दिनेश कँडेल के.सी. र पवन सुवेदीद्वारा तयार पारिएको अभ्यास पुस्तक हो ।यस पुस्तकका विशेषताहरूः१. माध्यमिक तहको विशिष्टीकरण तालिकाअनुसार तयार पारिएको,२. नेपाली वृहत् शब्दकोषको दसौं संस्करणको नेपाली भाषाको नियमलाई आत्मसात गरिएको,३. विशिष्टीकरण तालिकाकै सीमामा रहेर विषयवस्तु प्रस्तुत गरिएको,४. सिर्जनशील अभिव्यक्ति क्षमतालाई…

Advanced Optional Mathematics Practice Book for SEE (Grade 10)

Price: Rs. 495/- Bhundipuran Prakashan’s “Advanced Optional Mathematics Practice Book for SEE (Grade 10)” has been prepared strictly based on the new syllabus 2076, specification Grid as prescribed and implemented in ‘Optional Mathematics’ by Government of Nepal, Curriculum Development Centre, Sanothimi, Bhaktapur.This practice book also encompasses thoughts and concepts of…

Advanced Mathematics Practice Book (Grade 9)

मूल्य रु. ५५०/- Bhundipuran Publication’s “Advanced Mathematics Practice Book (Grade 9)” has been prepared strictly based on the new syllabus and specification grid as prescribed and implemented by Government of Nepal, Curriculum Development Centre, Sanothimi, Bhaktapur.This practice book also encompasses thoughts and concepts of Mathematics Education, specialization of questions and…

Advanced Mathematics Practice Book for SEE (Grade 10)

Price: Rs.650/- Bhundipuran Publication’s “Advanced Mathematics Practice Book for SEE (Grade 10)” has been prepared strictly based on the new syllabus and specification grid as prescribed and implemented by Government of Nepal, Curriculum Development Centre, Sanothimi, Bhaktapur.This practice book also encompasses thoughts and concepts of Mathematics Education, specialization of questions…