Menu Close

सिर्जनाको कोसेली (बालकथासङ्ग्रह)

  • भुँडीपुराण प्रकाशनको “सिर्जनाको कोसेली” बालसिर्जना मञ्च, नेपालका स्रष्टाहरूद्वारा तयार पारिएको बालकथासङ्ग्रह हो ।
  • यस सङ्ग्रहमा कूल बाह्र कथाहरू रहेका छन् । यसभित्र समाज, देश, माटो, प्रकृति, विज्ञान, भाषा, संस्कृति, शिष्टाचार र सदाचारका धेरै फूल सुवासित भएको पाइन्छ ।