Menu Close

समाजशास्त्र (कक्षा ११)

  • भुँडीपुराण प्रकाशनको “समाजशास्त्र (कक्षा ११) केदार सत्यालद्वारा तयार पारिएको कक्षा ११ को पाठ्यसामग्री हो।
  • प्रस्तुत पुस्तक नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ को माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम संरचना बमोजिम कक्षा ११ को समाजशास्त्र (Sociology, Soc.211) विषयको पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यसामग्री हो।
  • पुस्तकका सबै एकाइको हरेक शिर्षक र उपशिर्षकहरू नछुटाइ यथासम्भव सरल र स्पष्ट भाषामा, उपलब्ध चित्र सहित तयार पारिएको छ।