Menu Close

भर्जिनिया उल्फ र आँसुका फूल

  • भुँडीपुराण प्रकाशनको “भर्जिनिया उल्फ र आँसुका फूल” जया राईद्वारा तयार पारिएको नियात्राकृति हो।
  • यो नियात्राकृति विविध रंगी छ।
  • यसमा विविध भाव र विचार तथा शैलिशिल्पगत रंगको सुन्दरता झल्केको देखिन्छ।
  • यसमा देशदेशान्तर भ्रमण गर्दाका नियात्रा छन्।
  • यसमा स्थल यात्रा र हवाई यात्राका संस्मरण छन्।
  • अन्तरदेशीय भ्रमण वृतान्त भएका नियात्रा अधिक छन् भने एक देशीय भ्रमण वृतान्त भएका नियात्रा कम छन्।