Menu Close

WINNERS’ सामान्यज्ञान मञ्च

  • भुँडीपुराण प्रकाशनको “WINNERS’ सामान्यज्ञान मंच” सुशान्त शर्माद्वारा तयार पारिएको सामान्यज्ञान पुस्तक हो।
  • यो पुस्तक पर्याप्त मात्रामा टिप्स तथा फर्मुलाहरु सहित तयार पारिएको छ।
  • यो पुस्तक सामान्य ज्ञान बटुल्नका साथसाथै लोकसेवाका लागी पनि अतिउपयुक्त छ।
  • यो पुस्तकद्वारा आफ्नो ज्ञानको भण्डार बढाउनुहोस।