Menu Close

सानीको बर्थडे (बालकथा संग्रह)

  • भुँडीपुराण प्रकाशनको “सानीको बर्थडे” श्रमिक बरालद्वारा रचिएको एक सचित्र बालकथा संग्रह हो।
  • सानीको बर्थडे पुस्तकमा बालबालिकाका लागी उपयुक्त विभिन्न कथाहरु समावेश गरिएको छ।
  • यो पुस्तक स-साना बालबालिकाका लागी निकै उपयुक्त छ।