Menu Close

जनसंख्या अध्ययन (कक्षा ११)

  • भुँडीपुराण प्रकाशनको “जनसंख्या अध्ययन” पुस्तक कक्षा ११ का विद्यार्थीहरुका लागी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा स्वीकृत नयाँ पाठ्यक्रम (२०७६) मा आधारित रहेर तयार पारिएको छ।
  • यस पुस्तकलाई पाठका सम्पूर्ण पक्ष समेट्ने उद्देश्यका साथ सरल भाषामा प्रस्तुत गरिएको छ।